ડેસ્ક

  • 3-ડ્રોઅર્સ સાથે વિન્ટેજ રાઇટિંગ ડેસ્ક હોમ ઑફિસ

    3-ડ્રોઅર્સ સાથે વિન્ટેજ રાઇટિંગ ડેસ્ક હોમ ઑફિસ

    3 ડ્રોઅર્સ સાથે વિન્ટેજ રાઇટિંગ ડેસ્ક હોમ ઑફિસનો પરિચય, કોઈપણ ઘર અથવા ઑફિસની જગ્યામાં સંપૂર્ણ ઉમેરો.શૈલી અને કાર્યને જોડીને, આ ડેસ્ક તમારી બધી લેખન જરૂરિયાતો માટે આદર્શ છે.તેની વિન્ટેજ ડિઝાઇન અને ત્રણ સ્ટોરેજ ડ્રોઅર્સ સાથે, આ ડેસ્ક માત્ર કાર્યાત્મક નથી પરંતુ કોઈપણ રૂમમાં વ્યક્તિત્વ પણ ઉમેરે છે.

  • ફેસબુક
  • લિંક્ડિન
  • Twitter
  • યુટ્યુબ